Elixir by Nature Sp. z o.o. 

Adres do korespondencji: 

ul. Wolska 64A lok. 8

01-134 Warszawa

e-mail: kontakt@elixirbynature.pl

tel. +48 883 595 007

NIP: 5272779046, REGON: 365351120, KRS: 0000635348

Kapitał zakładowy 100.000 PLN 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego