REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO
PROWADZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.ELIXIRBYNATURE.PL

 

Informacje ogólne

1.Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ELIXIR by NATURE, dostępnego pod adresem www.elixirbynature.pl

2. Administratorem Danych Osobowych Sklepu Internetowego ELIXIR by NATURE jest przez: spółka Natural Way Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Praska 51/6b, 30-322 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Krakowa w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000404588, NIP: 6762451520, REGON: 122461086

3.Biuro Obsługi Klienta Sklepu czynne jest w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku; kontakt poprzez adres e-mail kontakt@elixirbynature.pl lub telefonicznie pod numerem +48 660 235 577

4. Adres reklamacyjny i adres korespondencyjny: Natural Way Sp. z o.o. , ul. Hlonda 2/81, 02, 972 Warszawa

5.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami do niego;

Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy działający pod adresem www.elixirbynature.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedawcę;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie;

Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep;

Towar - produkt wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta, dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych;

Biuro Obsługi Klienta - punkt prowadzony przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 3, służący do kontaktu ze Sklepem;

Kodeks cywilny  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 121);

u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


§ 1 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem automatyczną wiadomość zwrotną z informacją, że Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia lub jego części przez Sklep.

1.3. W zamówieniu Klient dokonuje:

wyboru zamawianych Towarów

oznaczenia sposobu dostawy i adresu dostawy

wyboru sposobu płatności.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w sklepie.

1.4. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych Towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest wg czasu realizacji najdłuższego z podanych.

1.5. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

1.6. Zamówienia są realizowane do 10 dni roboczych. Większość Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu jest dostępna natychmiast, dlatego zamówione produkty wysyłane są w dni robocze jeszcze tego samego dnia lub dnia następnego (w zależności od godziny złożenia zamówienia i potwierdzenia płatności). W przypadku Towarów, których Sklep nie posiada w magazynie czas kompletowania zamówienia może wydłużyć się do 10 dni roboczych.

1.7. Czas doręczenia przesyłki jest zawsze taki sam i może wynieść od 2 do 4 dni roboczych, firma pokrywa opłaty za doręczenie przesyłki, zatem koszt doręczenia jest zawsze bezpłatny dla klienta.

1.8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, w związku z czym realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

1.9. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek, wyłącznie w języku polskim.

1.10. Przy składaniu zamówienia Klient akceptuje Regulamin, mając uprzednio możliwość zapoznania się z nim.

1.11. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie.

§ 2 Zmiany w zamówieniach

2.1 Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego zrealizowania (tj. do momentu wysłania Towaru).

2.2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

2.3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem, dotyczące w szczególności zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy, zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail podanego na zamówieniu lub z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

§ 3 Ceny Towarów

3.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

3.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.4. Sposób dostawy towaru, odbywa się zawsze za pomocą kuriera, zgodnie z formularzem zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach do zmiany sposobu dostawy. Koszty dostawy zamówionego Towaru ponosi Sklep.

3.5. Zamówienia są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość wysyłki zagranicznej istnieje tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z Biurem Obsługi Klienta.

§ 4 Formy płatności i nadpłaty

4.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Przelew bankowy, Przelew elektroniczny lub karta kredytowa; przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,

płatność przy odbiorze za pobraniem u kuriera (dodatkowy koszt 10,00 zł).

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i Przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego XXXX.

4.2. Towary z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być opłacane wyłącznie kartą kredytową lub Przelewem elektronicznym.

4.3. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.

4.4. Ewentualny zwrot pieniędzy z tytułu powstania nadpłaty, uznania reklamacji lub zwrotu Towaru Klient otrzyma w taki sam sposób, w jaki wpłacił pieniądze lub na życzenie Klienta w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta.

§ 5 Reklamacje

5.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, od producenta i są oryginalne. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego (np. ten sam produkt może posiadać nieco inne opakowanie zmodyfikowane z inicjatywy producenta, co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność).

5.2 Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem.

5.3 Reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu (rachunkiem) oraz pisemną informacją o przyczynie reklamacji (ewentualnie o preferowanym sposobie rozwiązania reklamacji) powinny być dostarczone przez Klienta do Biura Obsługi Klienta na własny koszt.

5.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep wraz z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji Towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową albo wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia Towaru lub wymiany na nowy jak również w sytuacji, gdy Towar był już wymieniany albo naprawiany, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu Towaru lub za zgodą Klienta Sklep zaoferuje mu inne, dostępne Towary do wyboru.

5.5. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji z Towarem, żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.

5.6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 u.p.k. konsument w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy oraz przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.2 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7 Bezpieczeństwo danych osobowych

7.1 Po złożeniu zamówienia w Sklepie dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.2 Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów  dostawy

7.3 Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

7.4  Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

7.5 Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

7.6 Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

7.7 Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7.8 Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności  stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego ELIXIR by NATURE.

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.

8.2. Spory powstałe w wyniku realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość wynika z odpowiednich przepisów.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.

8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. 

8.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.elixirbynature.pl .Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. W stosunku do Klientów, którzy posiadali konto przed zmianą Regulaminu, zmiana jest skuteczna w terminie 10 dni od daty poinformowania ich o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez sposób wskazany przez Sklep lub przesłać swoje oświadczenie na adres Biura Obsługi Klienta. Sklep z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

8.6 Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać Towar na adres Biura Obsługi Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Natural Way Sp. z o.o.

ul. Praska 51/6b 

30-322 Kraków

adres do korespondencji:

ul. Hlonda 2/81

02-972 Warszawa

kontakt@elixirbynature.pl


Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........................................................................................................................., numer oferty ......................................................................................................,

data zawarcia umowy .........................................................................................,

data odbioru towaru ...........................................................................................,

Imię i nazwisko ..................................................................................
Adres ................................................................................................
Data..................................................................................................

Podpis.ZAŁĄCZNIK NR 1

do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach serwisu internetowego „ELIXIR BY NATURE.PL”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Zasady ogólne

1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.

2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

§2 Pozyskiwanie danych osobowych

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.

2. Użytkownik, korzystający z formularza kontaktowego, podaje swoje dane osobowe przy korzystaniu z ww. Usługi.

3. Użytkownik zarejestrowany podaje swoje dane osobowe przy zakładaniu Konta.

4. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo otrzymać kopię własnych danych przechowywanych przez sklep.

5. Każdy użytkownik Serwisu informację  ma prawo zgłosić naruszenie w przetwarzaniu jego danych do odpowiedniego organu np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. 

§3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Użytkownik, korzystający z formularza kontaktowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

2. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usług, o których mowa w ust. 1 i 2.

§4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

3. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

§5 Prawa Użytkownika

Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.

§6 Inne informacje o użytkownikach i usługach

1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.

2. Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

3. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Użytkowniku:

- lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

- IP urządzenia dostępowego,

- nazwy hostów,

-szybkość połączenia,

- czas spędzony w Serwisie,

- rodzaj przeglądarki oraz jej język,

- sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

- odwiedzane podstrony Serwisu.

4. Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.

§7 Postanowienia końcowe

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:

1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


Regulamin konkursu organizowanego przez Elixir by Nature "Konkurs na Instagramie"

 

  1.     Postanowienia ogólneOrganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Elixir by Nature Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000635348, kapitał zakładowy 100.000 zł (opłacony w całości), NIP: 5272779046, REGON365351120, zwana dalej "Organizatorem".

Konkurs jest organizowany od 13 października do 24 października do godziny 24.00. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 13 października 2016 roku na profilu Instagram @elixirbynauture prowadzonym pod adresem https://www.instagram.com/elixirbynature/. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie www Organizoatora www.elixirbynature.pl .

Warunkiem udziału w konkursie jest śledzenie profilu https://www.instagram.com/elixirbynature/ oraz lubienie fanpage’a Elixir by Nature na Facebooku, a zasadą konkursu jest opublikowanie zdjęcia, na którym znajduje się informacja o konkursie, opisanie go hastagiem #konkurs oraz #jawygramelixir i możliwie jak najciekawsza odpowiedź na pytanie “Czym jest dla Ciebie pielęgnacja skóry?”. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.§ 2. Uczestnictwo w konkursieUczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby uczestniczące w konkursie muszą posiadać profil na Instagram oraz konto na Facebook. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Uczestnicy konkursu muszą spełnić następujące warunki:

  1.      śledzą @elixirbynature na Instagramie oraz lubią profil Elixir by Nature na Facebooku
  2.      udostępnią na swoim Instagramie konkursowe zdjęcie, oznaczając @elixirbynature i dodając komentarz #konkurs #jawygramelixir oraz     udzielą krótkiej odpowiedzi na pytanie “Czym jest dla Ciebie naturalna pielęgnacja skóry?”  

 

Udostępnienie zdjęcia zgodnie z zasadami opisanymi powyżej w pkt 2 niniejszego paragrafu regulaminu, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Elixir by Nature Sp. z o.o. i organizatora do celów przeprowadzenia konkursu. Konkurs trwa do 23 października 2016 do północy. Wyniki będą ogłoszone w poniedziałek, 24 października po godzinie 11, na profilu @elixirbynature na Instagramie.

 

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają rabat 25 PLN na zakupy w sklepie internetowym www.elixirbynature.pl

Kod rabatowy zostanie przesłany w prywatnej wiadomości na Instagram.§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzcówLaureat konkursu (1 osoba) zostanie wyłoniony przez jury – Justynę Sobolewską-Noel oraz Elżbietę Karwik, Członków Zarządu Elixir by Nature Sp. z o.o.

O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany przez wiadomość na Instagramie. W odpowiedzi na tę wiadomość, zwycięzca zobowiązany jest podać adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana nagroda.§ 5. NagrodyZwycięzca otrzyma zestaw 6 kosmetyków z linii Elixir by Nature Time Stop. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres została wysłana nagroda.

§ 6. Postępowanie reklamacyjneReklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Elixir by Nature Sp. z o.o. ul. Wolska 64A lok 8, 01-134 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs" lub na adres e-mail: kontakt@elixirbynature.pl.

Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.§ 7. Ochrona danych osobowychDane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Elixir by Nature Sp. z o.o. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację nicka na Instagramie - jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.§ 8. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

2. Serwis Facebook.com oraz Instagram.com udostępniają wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Ani Facebook.com ani Instagram.com nie sponsorują i nie uczestniczą w organizacji konkursu, a tym samym nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.